Kanjon Tare

Ne bi se pretjerivalo kada bi se reklo da nigdje na svijetu priroda nije, na tako malom prostoru, pokazala svu raskoš i bezgraničnu ljepotu stvaranja, kao kada je stvarala kanjon rijeke Tare.

Od svojih početaka, ispod planine Komova, Tara je vjekovima probijala tvrdi crnogorski krš, i, stvarajući sebi put, stvorila jedan od najljepših kanjona na svijetu. Dug 82 kilometra, i na pojedinim tačkama 1300 metara dubok kanjon, drugi je na planeti po svojoj veličini, nadmašen samo od strane slavnog kanjona rijeke Kolorado.

Prirodne ljepote kanjona Tare, stavljene pod zaštitu države kao dio Nacionalnog parka Durmitor, nisu samo ljepota Crne Gore, već prirodni biser planetarnog značaja, zbog čega je ovaj kanjoj na listi UNESCO svjetske prirodne baštine.

Brza planinska rijeka, sa prosječnim padom vode od 3,6 metara po kilometru, probija se kroz tvrde stijene crnogorskih planina, stvarajući pri tom bezbroj slapova i bukova, čija buka se može čuti sve do vrhova kanjona.

Svoje vode dobija od snijegova sa okolnih planina, kao i od brojnih izvora kojih ima u izobilju u ovom kanjonu. Ovi izvori se ulivaju u Taru, neki posle svega nekoliko metara toka, a drugi se opet sjedinjuju sa Tarom u spektakularnoj igri krečnjačkih tvorevina, prošaranih neopisivim nijansama zelene boje mahovine.

Možda najpoznatiji takav izvor su Bajlovića sige, čitav splet vodopada, kojima se voda iz pećine Bučevica uliva u Taru, širokih 150 metara, sa padom vode na pojedinim mjestima i do 30 metara. Na ovom mjestu možete uživati u igri vode i njenom toku kroz krečnjačke skuplture koje je sama voda vjekovima pravila. Čak ni vječni grad Rim, sa svim svojim čuvenim fontanama, ne može nadmašiti magiju koju možete ovdje doživjeti.

U kanjonu Tare život se javlja i na nemogućim mjestima. Stotine stabala crnog bora nadnose se nad ambisom kanjona, držeći se korjenom za same litice, koristeći svako zrno zemlje da ostanu dio ovog nevjerovatnog mjesta. Stoljetna stabla prašume u Crnim Podama, vratiće vas na početke stvaranja, prije civilizacije i pogubnog uticaja čovjeka na prirodu.

Ovdje će uživati sva vaša čula, a predio pruža neograničene mogućnosti za sve oblike aktivnosti u prirodi. Možete se spuštati njenim brzacima, prolazeći ispod grandioznog mosta na Đurđevića Tari, i upoznati sve tajne ove rijeke, tragove iščezlih civilizacija koje su je pohodile.

U jedno možete biti sigurni, pored Tare nikada nećete biti žedni, jer su njene vode tako čiste da se mogu piti, što se ne može reći za još puno rijeka na planeti. Zbog toga je Tara naš dragulj i poslednja suza Evrope.

1
0

0 Comments