Legenda o nastanku Rijeke Crnojevića

Rijeka Crnojevića, zajedno sa istoimenim mjestom na njenoj obali, jedan je od istorijski najznamenitijih područja u Crnoj Gori. Ljepote ove rijeke i naselja na njenoj obali, vjekovna su inspiracija umjetnika koji su dolazili u naše krajeve.

Ova rijeka, koja počinje kao jako vrelo ispod Obodske stijene, nakon 13 kilometara dugog toka, koji vijuga kroz brda i pravi brojna ostrva, svoj put završava u vodama Skadarskog jezera. Rijeka Crnojevića  je posebna, ne samo u Crnoj Gori već i šire po činjenici da je plovna posle samo kilometar toka.

O samom nastanku rijeke i njenom imenu, postoji legenda koja je vezuje za Ivana Crnojevića, vladara Zete, koji je ovim krajevima vladao od 1465. do 1490. godine.

Kako legenda kaže, Ivan Crnojević dođe jednom u lov u mjesto Obod. Tražeći plijen, Ivan sa svojom svitom i lovcima naiđe na neku pećinu, i kada je prišao ulazu, iz pećine izađe ogroman divlji jarac.

Svi okupljeni lovci, pa i sam vladar Ivan, bijahu iznenađeni veličinom divljeg jarca, koji bješe nešto do tad neviđeno. Uz to, jarac je bio potpuno mokar i krenuo je da stresa vodu sa sebe.

Tada se lovci dadoše u potjeru za njim i na kraju uspjedoše da ubiju gorostasnog jarca. U tom momentu, pećina iz koje je izašao jarac, poče da tutnji potmulom bukom, i iz nje provali bujica, koja umalo ne potopi lovce i vladarevu svitu.

Od tog doba, pa sve do danas, iz pećine izvire rijeka, u narodu nazvana Rijeka Crnojevića.

1
0

0 Comments