Mrtvičke grede u kanjonu rijeke Mrtvice

Foto: Šaćir Suruliz

Posebnu atrakciju čudesnog kanjona rijeke Mrtvice, predstavljaju Mrtvičke grede, uski prolaz uklesan u stijene rovačkih planina koje se nadvijaju nad rijekom. Ovaj prolaz mještani zovu i Danilov put, po generalu Danilu Jaukoviću, pod čijom komandom je jugoslovenska vojska 1973. godine probila put.

Put je tada predstavljao jedinu vezu između sela Velje Duboko sa nekadašnjim Titogradom i Kolašinom.

U kanjonu rijeke Mrtvice nalaze se brojna čuda prirode poput Bijelih nerina i kapije želja.

0 Comments