Danas na kotorskim bedemima

Foto: Zdenka Janković

Danas na Kotorskim bedemima, sa pogledom na Stari grad, 04.05.2014.

Kotorske zidine su građene i dograđivane od 9. pa do 19. vijeka i jedan su od razloga zbog kojih je Kotor 1979. godine ušao na listu Svjetske prirodne i kulturne baštine UNESCO-a.

Duge preko 4,5 km, ove zidine okružuju grad, sve od staklaste morske površine po kotorskom rivom, pa do tvrđave Sv. Ivana, na vrhu istoimenog uzvišenja, na nadmorskoj visini od 260 m.

0 Comments