Bogorodičin hram, Prčanj

Foto i tekst: Bogdan Kušević

Bogorodičin hram, na Prčanju (Crkva rođenja Blažene Djevice Marije)  najveća  je sakralna građevina u Boki Kotorskoj, sa visinom kupole od 31m jedna je od najvećih sakralnih građevina na istočnoj obali Jadrana.

Projekat crkve uradio je venecijanski arhitekta Bernardino Maccarucci 1789. godine. Izgradnja  crkve započeta je iste godine donacijama prčanjskih porodica. Upravnici gradnje su vjerovali da će crkva biti završena 1802. kako i stoji napisano na fasadi. Međutim, zbog nepovoljnog perioda koje je zadesilo prčanjsko pomorstvo, te pronalaska parnih brodova, Prčanjani su izgubili primat u trgovini na mediteranu i ekonomski značajno oslabili. To se odrazilo naravno i na gradnju crkve koja je završena posle čitavih 120 godina, značajnim donacijama Austro-ugarske vlade.

Monumentalno stepenište i popločani plato ispred ispred hrama dovršeno su tek 1913. godine.

U crkvi se nalaze brojna djela venecijanskih slikara 17. vijeka: Piazzetta, Tiepolo, Balestra, Molinari kao i brojna djela  jugoslovenskih umjetnika: Kokolje, Mestrovica, Rosandica, Stojanovica,  Milunovica i Lubarde.

0 Comments