Na Skadarskom jezeru

Foto: Monika Dymerska

Skadarsko jezero je najveće jezero na Balkanu sa površinom koja varira od 370 do 570 kvadratnih kilometara u zavisnosti od godišnjeg doba. U njemu se nalaze i najveće balkanske kriptodepresije, jer se pojedina jezerska oka, poput najvećeg oka Raduš (dubina 65m) nalaze desetinama metara ispod nivoa mora.

0 Comments