Proljeće na Karuču, maj 2014.

Foto: Maja Radulović

Kula Svetog Petra, poznata i kao zimovnik Svetog Petra Cetinjskog, se nalazi upravo u ovom malom mjestu na obali Skadarskog jezera. Blaga klima i obilje ribe u karučkom oku i volačkoj jami doprinijeli su formiranju stalnog ribarskog naselja Karuč, negdje sredinom 19. vijeka.

Karuč je od Podgorice udaljen nekih 20-tak kilometara. Sa puta Podgorica-Cetinje, skreće se lijevo nakon nekih 15-tak kilometara, na putokazu za Rijeku Crnojevića. Ovaj stari put se nakon nekoliko kilometara račva na put koji desno vodi za Rijeku, a lijevo za Karuč.

0 Comments