Utvrđenje Besac u Virpazaru

Foto: Duško Tasić

Besac je utvrđenje na uzvišenju iznad Virpazara, koje su podigli Turci nakon pada Donje Zete u drugoj polovini 15. vijeka. Pod kontrolom Turaka je bila sve do kraja 17. vijeka kada su je osvojili Crnogorci. Krajem prošle godine odrađena je prva faza restauracije ovog utvrđenja, njegovih bedama i kasarne. U drugoj fazi je pored finaliziranja restauratorskih radova planirano osnivanje muzeja, kao i adaptacija objekata za potrebe suvenirnice i vinoteke.

 

0 Comments