Starica iz Mirovice

Nekada je u Crnoj Gori postojao zakon da se ni jedan momak nije mogao oženiti dok ne zasadi deset stabala maslina. Zbog toga je Crna Gora, a naročito Barski kraj, izuzetno bogat maslinama, od kojih su mnoga stabla stara i preko hiljadu godina.

Ipak, najstarija među njima je maslina u mjestu Mirovica, poznata pod nazivom Stara Maslina.

Kada je ova drevna biljka pružala svoje prve grane i polako stasavala u mlado drvo, lavovi su polako nestajali sa teritorije zapadne Evrope, Rimsko carstvo je bilo na svom vrhuncu, građena je Arena u Puli i nastajale dvije velike svjetske religije – budizam i hrišćanstvo.

Preko 2000 godina, Stara Maslina je bila svjedok istorije. Njen izuzetno dug život, koji i dalje svake godine kruniše plodovima izuzetnog kvaliteta, čini ovu biljku jednom od najstarijih na svijetu.

Pod njenom krošnjom su se mirile zavađene porodice i čitava bratstva, opravdavajući vjekovni status masline kao drveta koje simboliše mir, a cijelom kraju zbog tog običaja, dadoše ime Mirovica.

Mnogi narodi smatraju maslinu svetim drvetom, a doktori drevnih civilizacija su govorili da ko svako jutro pojede plod masline, taj se nikada neće razboljeti.

Za nju su Italijani nudili milione lira, da je iskopaju i zajedno sa korijenom prenesu u Rim, i obogate Vječni Grad još jednim čudom prirode. Ali, maslina je ostala i dalje u Mirovici, zaštićena legendom da će prokletsvo stići svakoga ko bude kidao grane Stare Masline.

Osim tragova dva milenijuma, Stara Maslina na svojoj kori ima i tragove požara koji zamalo nije uništio maslinu 1958. godine. Po priči Barana, za požar su krivi kockari, koji su se kockali u Staroj Maslini i zaboravili da ugase jedan od fenjera kada su se rastali posle noći provedene u kartanju. Vatra iz fenjera je zahvatila drvo, ali su mještani ubrzo uspjeli da ugase požar i spasu staro drvo od uništenja.

Stara Maslina je danas spomenik prirode zaštićen zakonom i jedno od najpoznatijih turističkih mjesta na crnogorskom primorju. A kako i ne bi bilo, jer nema puno mjesta na svijetu gdje možete vidjeti i osjetiti život koji traje preko 2000 godina.

Lokacija na mapi

0
0

0 Comments