Čelobrdo (Budva): Novembarski zalazak

Foto: Ika Photography

Lijepi dani završavaju se lijepim zalascima, a upravo sa ovog mjesta u selu Čelobrdo iznad Svetog Stefana možete uživati u najljepšim zalascima sa pogledom na najeksluzivniji dio budvanske rivijere.

Za ovo mjesto vezana je dirljiva priča Jegorov put za Čelobrdo o kaluđeru iz Rusije, Jegoru Stroganovu, koji je početkom 19. vijeka sam sagradio kameni put od mora do sela.

U blizini ovog mjesta nalaze se pravoslavni manastir Praskvica i ženski pravoslavni manastir Rustovo.

Ovaj novembarski zalazak iz mjesta Čelobrdo snimljen je 20.11.2016.

0
0

0 Comments