Crnogorsko selo: Borova (Pljevlja)

Foto i tekst: Mladen Peruničić

Crnogorsko selo Borova (reon Orlja) nalazi se na 30-ak kilometara udaljenosti od Pljevalja, na nadmorskoj visini od 1000m. Na fotografiji koja gleda na Maočko polje vidi se najstarija kuća u selu, stara gotovo jedan vijek. U selu je nastanjeno bratstvo Peruničića nešto više od tri vijeka.

0 Comments