Risanska Gabela

Foto: Ranko Maraš

Ovo je najstarija risanska ulica Gabela, za koju se smatra da je napravljena još u 12. vijeku i u kojoj najstarije kuće, urađene u baroknom stilu, datiraju iz 17. i 18. vijeka. Gabela ima autentičnu kaldrmu, podeljenu dijagonalama u pravilne površi, koje su ispunjene karakterističnim rječnim oblutcima.

Snimljeno, juna 2016.

0
0

0 Comments