Boka juče sa Pestingrada

Foto: Klaudio Katelan

Pogled sa Pestingrada iznad Kotora na Bokokotorski zaliv. Snimljeno juče, 23.11.2014.

Po jednoj od brojnih legendi, u liticama vrletnog Pestingrada, u teško pristupačnoj pećiniVilinici, živi vila Alkima za koju se vezuje legenda o Vilinim vratima iznad Kotora.

 

0 Comments