Rijeka Bojana, ljeto 2014.

Foto: Vojko Kekić

Rijeka Bojana na granici sa Albanijom i dio u blizini njenog ušća u Jadransko more. Ova 41 kilometar duga rijeka otiče iz Skadarskog jezera kod Skadra na albanskoj strani jezera.

Zanimljvo je da je Bojana rijetka rijeka na svijetu koja teče i uzvodno. Ovo se dešava u vrijeme kiša, kada je njeno korito zasuto nanosima rijeke Kiri i posebno rijeke Drim, zbog čega se velika voda iz jezera vraća uzvodno nazad.

0 Comments