Mali Žurim i Lukavica početkom septembra

Foto: Šaćir Suruliz

Ovako vrh Mali Žurim (1.965mnv) i Lukavica izgledaju ovog septembra. Tačnije snimak je napravljen 4.9.2016., a da bi uživali u ovakvom pogledu bilo je potrebno pješačiti više od dva sata i uspeti se na susjedni Veliki Žurim (2.035mnv).

U podnožju Malog Žurima vidi se Zagarački katun, sa oko 50 koliba u kojima ljeti borave Zagarčani sa svojom stokom, koja prema kazivanjima mještana broji danas oko 1000 ovaca. Nedaleko se nalazi i Piperski katun, ali su napuštene kolibe jedini znak da su i Piperi nekada na Lukavici izgonili stoku.

Pogledajte i ovo: Boje jeseni na Lukavici.

0 Comments