Proljeće na Kapetanovom jezeru

Foto: Šaćir Suruliz

Prošlog vikenda na Kapetanovom jezeru koje se nalazi nedaleko od Nikšića, na nadmorskoj visini od 1678 metara. Pročitajte legendu o kapetanu Mušoviću i nastanku Kapetanovog jezera ->>

Do jezera se može doći automobilom iz pravca Nikšića, dok se sa kolašinske strane do njega može doći planinarskim stazama.

0 Comments