Manastir Podvrh, Bijelo Polje

Foto: Kerim Suljević

Ovo je manastir Podvrh, smješten u zaseoku Glavača, u blizini izvora rijeke Bistrice, na 20-tak kilometara udaljenosti od Bijelog Polja. Kako je zapisano na zidu iznad glavnih vrata manastir je ”sazidao iguman Kiril sa duhovnikom Danilom, popom Poznanom i bratijom i ktitorima” 1606. godine.

Manastir je oslikao pop Strahinja iz Budimlja u periodu od 1613-1614. godine, a na freskama je predstavljen živopis Svetog Nikole, kome je ovaj manastir i posvećen.

U manastiru se čuva i izuzetno vrijedno Divoševo jevanđelje iz 14. vijeka.

0 Comments