Virpazar

Foto: Viacheslav Baranov

Pogled na Virpazar, sa puta prema Komarnu i Rijeki Crnojevića. Snimljeno u martu 2014. Na fotografiji se vidi i kako se od Virpazara odvajaju stari putevi, desno za Bar i lijevo za Ulcinj.

0 Comments