Crkva Svete Neđelje u Kamenarima

Foto: Ivana Tatar

Crkva Svete Neđelje na brdu iznad naselja Kamenari u Boki Kotorskoj snimljena sa strane Lepetana 09.03.2014. Crkva Sv. Neđelje je pravoslavna crkva izgrađena 1704. godine i smatra se jednom od najljepših u ovom dijelu Boke.

0 Comments