Pećina Tamnica iznad Perasta

Foto: Marina Vujović

Ovako izgleda unutrašnjost pećine Tamnica, koja se nalazi iznad grada Perasta i koja predstavlja arheološki lokalitet iz doba neolita.

Na ovoj fotografiji može se vidjeti lik žene, koja kao da je zatočena u stijeni u ovom pećinskom reljefu (iznad djevojke sa plavom maramom) 😉

0 Comments