Titograd, 1955.

Titograd, 1955. godine

Na ovoj fotografiji vidi se Podgorica iz sredine pedesetih. Snimak je napravljen iz pozicije hotela Crna Gora, koji je sagrađen 1953. godine. Vidi se bulevar (nekadašnji Bulevar Revolucije), koji se pruža od hotela Crna Gora ka Blažovom mostu, a redom sa desne strane su zgrada Pošte, nekadašnja Narodna banka i zgrada Skupštine. Kuća u blizini mosta je bivša galerija. Preko Morače je gotovo pusto, jer je to dio grada koji je počeo da se gradi tek šezdesetih godina. Na slici se vidi samo nekadašnji SUP, kamena kuća (desno) i u gornjem lijevom uglu se tek nazire šuma oko dvorca kralja Nikole. Ima li još nešto da se doda? 😉

Lokacija na mapi

0 Comments