Ulica Slobode, Titograd, 1972

Titograd, 1972. godine

Stari izgled Ulice Slobode, danas najprometnije gradske ulice. Prizor sa slike je nezamisliv novim naraštajima Podgoričana, sa svega nekoliko automobila parkiranih duž trotora. U pozadini se vidi Gorica, bez današnje zgrade stadiona, koji je u to vrijeme imao drvene tribine, i koji je u tom periodu građen i obnavljan od posledica požara iz 1954. godine, kada je u potpunosti izgorio.

Lokacija na mapi

0 Comments