Stoliv: Zalazak kod crkve Svete Marije (Boka Kotorska)

Foto: Božidar Vukadinović

Zalazak snimljen kod crkve Sv. Marije u naselju Stoliv, koje nalazi na 8 kilometara od Kotora, odmah nakon Prčanja (Boka Kotorska). Crkva je podignuta 1774. godine i dominira danas ovim naseljem, koje je nastalo u 17. i 18. vijeku kada su stanovnici Gornjeg Stoliva počeli da se spuštaju u Novo selo kraj mora.

1
0

0 Comments