Proljećna razglednica: Biogradska rijeka

Foto: Šaćir Suruliz

S proljeća buja priroda u čudesnom nacionalnom parku Biogradska gora, a na ovim fotografijama možete vidjeti kako izgleda Biogradska rijeka, koja napaja vodom Biogradsko jezero. Biogradska rijeka izvire u podnožju Zekove Glave, a u jezero se uliva u više rukavaca. Dužina toka Biogradske rijeke iznosi oko 8km, a najveći vodostaj je u vrijeme proljeća kada se topi snijeg.

Vode rijeke su neobično bistre i čista, a voda se može piti direktno iz korita.

Fotografije su snimljene u nedjelju, 15.5.2016.

0 Comments