Kuća Vujovića iz 1930. godine (Cetinje)

Foto: Marko Dapčević

U periodu između dva svjetska rata u Katunskoj ulici (danas Njegoševa ulica br. 137) na Cetinju 1930. godine sagrađena je kuća Vujovića u duhu neorenesanse sa elementima gotike. Kuću je prema sopstvenom projektu sagradio umjetnik Blažo Vujović, a nalazi se na atraktivnoj lokaciji naspram zgrade francuskog poslanstva, a pored kubističke kuće Vukotića.

U opisu ove kuće u studiji Uprave za zaštitu kulturnih dobara stoji: “To je stambena vila, projektovana u duhu neorenesanse sa elementima gotike. Netipično rješenje osnove sa razuđenim volumenima među kojima dominira osmougaoni kubus stepeništa, naglašeno i u strmim krovovima, daje dramatičnost čitavoj kompoziciji. Koristeći
arhitektonske elemente, materijale i maltersku obradu prepoznatljivu na objektima u jezgru, graditelj je specifičnom kombinacijom i senzibilitetom ostvario jedinstveno rješenje stambene vile. Ne može se zaobići ni činjenica da je stambeni prostor u objektu izuzetno dobro riješen sa ostvarivanjem uspješne interakcije svih funkcija i prostora kako unutar objekta tako i sa dvorištem-vrtom iza kuće. U dnu vrta je u isto vrijeme podignut i prizemni objekat sa potkrovljem, vjerovatno kao kuća za poslugu i ljetnju kuhinju”.

Pogledajte i ovo: Selo Gornja Brova (Cetinje).

0 Comments