Danilovgrad i bjelopavlićka ravnica sa planine Garač