Posljednja ljetnja noć: Vitoglav (Risan)

Foto: Tamara Samardžić

Malo naselje Vitoglav u Boki Kotorskoj je dio Risna i nalazi se u blizini vrela Sopota. Svijetla koja se vide u daljini su svijetla sa peraških ostrva Gospa od Škrpjela i Sv. Đorđe, a desno skroz u daljini su svijetla od Dobrote.

Fotografije je snimljena posljednje noći ovog ljeta, 22.9.2015.

0 Comments