Crkva Svetog Nikole u Ulcinju

Foto: Vojko Kekić

Saborna crkva Svetog Nikole u Ulcinju je sagrađena 1890. godine nakon oslobađanja ovog grada od Turaka. Crkva se nalazi u samoj blizini Starog grada u dijelu Meterizi.

Prema istorijskim podacima Crnogorci su crkvu podigli „u slavu Božiju i za dušu svojih junaka poginulih 1878. godine pri oslobođenju Ulcinja“.

0 Comments