Obodska pećina

Foto: Šaćir Suruliz

Fotografija snimljena na ulazu u Obodsku pećinu, juče 14.12.2014.

Obodska pećina se nalazi u blizini Rijeke Crnojevića, a ovo mjesto je sljedećim riječima opisao Pavle Rovinski: “otvor pećine ima otprilike 15 metara u širinu, a isto toliko u visinu sa spoljne strane. Pravo od ulaza otvara se velika rotonda ili šator, koji ima u prečniku oko 40 metara, a pri visini svoda oko 20 metara. Na dnu su samo navaljene kamene gromade, a takvi kamenovi vise i na svodu, spremajući se, svakako, da se i oni svale dolje.”

0 Comments