Pavlova strana i Rijeka Crnojevića

Foto: Ljubomir Grgurović

Ova strana poznata kao Pavlova, nalazi se na mjestu gdje mitska Rijeka Crnojevića pravi široki luk na svom putu ka Skadarskom jezeru. Motiv toliko puta uhvaćen i snimljen sa raznih strana, ali jedan od onih koji iskreno uvijek iznova zadivljuje.

0 Comments