Veliko srce Kotora

Foto: Vojko Kekić

Noćna panorama Kotora i reflekcija svjetala, koje dolaze sa kotorskih zidina, čija ukupna dužina iznosi preko 4,5 kilometara. Ovo remek djelo fortifikacione arhitekture, bdi nad Kotorom i njegovnim stanovnicima, svjedočeći o burnoj prošlosti grada i hrabrosti Kotorana. Zidine su građene i dograđivane od 9. pa do 19. vijeka, i jedan su od razloga zbog kojih je Kotor 1979. godine ušao na listu Svjetske prirodne i kulturne baštine UNESCO-a.

0 Comments