Obronci Umova

Foto: Šaćir Suruliz

Obronci Umova (1945mnv) na sjevernoj strani, sakriveni u izmaglici i oblacima. Pod jednim nazivom umovi obuhvaćena su dva impresivna planinska vrha u sastavu planine Sinjajevine, koja se nalaze iznad mjesta Crkvine. Fotografija je snimljena 14. septembra 2014. u toku uspona na Umove.

Lokacija na mapi

0 Comments