Zabojsko jezero

Foto: Šaćir Suruliz

Okruženo gustom šumom četinara i bukvi, na sjevoroistočnoj strani Sinjajevine nalazi se Zabojsko jezero,  jedno od najljepših jezera koje ima Crna Gora. Ovo jezero je smješteno na 1.477 mnv i sa 19 metara dubine, treće je po jezero po dubini u Crnoj Gori.

Ovo jezero sa najbližom okolinom je jedna od sedam specijalno zaštićenih zona NP Durmitor (ICUM).

Fotografija je snimljena 22.06.2014.

Lokacija na mapi

0 Comments