Noćna panorama Bara

Foto: Miomir Laban

Noćna panorama Bara, napravljena sa Sutormana sredinom decembra 2013. Na fotografiji se vide barska luka i glavni lukobran, najveći na cijelom Jadranu, dužine 1350 metara. Pored luke je i marina za barke i jahte, uz koju se pruža popularno gradsko šetalište.

 

0 Comments