Boja mora na plaži Drobni pijesak (Budva)

Foto: Stevan Milačić

Drobni pijesak je plaža dužine 250 metara, koja je smještena u  maloj uvali između Reževića i Svetog Stefana. Na ovom mjestu se nekada održavala bankada, zbor Paštrovića, na kojem su predstavnici 12 paštrovskih plemena donosili važne zajedničke odluke.

Lokacija na mapi

0 Comments