Spuž, s početka prošlog vijeka

Spuž, s početka prošlog vijeka

Mjesto Spuž u Bjelopavlićkoj ravnici, nalazi se u meandru rijeke Zete. Ovo mjesto je za vrijeme turske vladavine, bilo važna strateška utvrda, koju su Crnogorci oslobodili krajem januara 1878. godine. Naselje na slici je poznato i kao Derdemez, u kome je nekada živjelo civilno tursko stanovništvo.

Lokacija na mapi

0 Comments