Stara razglednica (1970-1980): Đenović (Boka Kotorska)

Đenovići, 1975. godine

Đenović ili Đenovići je po površini najmanje naselje u opštini Herceg Novi (Boka Kotorska), a ovako je izgledalo na fotografiji iz sedamdesetih.

Lijevo na fotografiji je pravoslavna crkva Sv. Spiridona iz 1867. godine, a druga je katolička crkva Sv. Nikole, koja je obnovljena 1802. godine, a pretpostavlja se da je sagrađena još u 16. ili 17. vijeku.

0 Comments