Bukova poljana (Mateševo)

Foto: Stefan Vukićević

Bukova poljana u blizini Mateševa je mjesto na kojem su Crnogorci pod vođstvom vojvode Miljana Vukova Vešovića u junu 1877. godine odnijeli veliku pobjedu nad brojčano nadmoćnijom turskom vojskom. Upravo je bitka na Bukovoj poljani, bila uvod u važnu pobjedu Vasojevića kod Morače nad vojskom Mehmed Ali paše, koja je imala oko 17.500 vojnika i 24 topa. Poređenja radi crnogorska vojska pod vođstvom Vojvode Mirka tada je imala svega oko 3.500 boraca i dva topa. Ove bitke su prethodile konačnom povlačenju turske vojske i kasnijem priznanju državnosti Crne Gore 13. jula 1878. godine.

Na ovoj fotografiji snimljenoj 5.4.2016. možete vidjeti Bukovu poljanu i pogled ka Komovima u rano proljeće.

Lokacija na mapi

0 Comments