Juče na kotorskoj rivi

Foto: Zdenka Janković

Ovako je juče, 18.08.2015. bilo na kotorskoj rivi ispred glavnih gradskih vrata. Ovaj ulaz u Stari grad u ovom obliku potiče još iz 16. vijeka za vrijeme Mletaka i providura Bernarda Renijera. More se nekada pružalo sve do ovog ulaza, pa otuda i naziv morska vrata.

Pogledajte i ovo: Prolazak kruzera ispod duge u Kotoru.

0 Comments