Poljski katun na Sinjajevini

Foto: Mićo Baltić

Zabijeljeli vrhovi Sinjajevine u blizini Poljskog katuna, na snimku napravljenog 27. januara 2015.

U doba knjaza Nikole, koji je 1881. godine da Bjelopavlićima dozvolu za ispašu stoke na Sinjajevini, na ovoj planini se nalazilo oko 400 koliba.

0 Comments