Sveti Stefan, oktobar 2013.

Foto: Jugoslav Belada

Pogled na Sveti Stefan sa Paštrovske strane, oktobar 2013. Kompletna rekonstrukcija ovog mjesta je urađena 50-tih godina prošlog vijeka, da bi 13. jula 1960. godine bio svečano otvoren za turiste. Rekonstrukcija mjesta je urađena po projektu arhitekte Branka Bona iz Beograda.

0 Comments