Jesenje boje i rijeka Tara

Foto: Šaćir Suruliz

Jesenja panorama na ulazu u kanjon rijeke Tare, sa mojkovačkim poljima u pozadini. Snimljeno sa vidikovca u blizini Džambasovog počivališta, nadomak rezervata Crna poda Crna i staništa crnog bora koje pripada NP Durmitor. Fotografija napravljena

0 Comments