Titograd, 1984.

Titograd, 1984. godine

Nekadašnji titogradski korzo, prva polovina osamdesetih. U prvom planu Robna kuća Beograd, nekadašnja Delta. Lijevo zgrada Beka 😉 parkirane fiće, lade, zastave, poneka škoda i moskvič. Pamte se duge šetnje i kuliranje na parkiranim autima.

Da ne pišemo mi sve dodajte u komentarima svoje uspomene, ako pamtite Podgoricu iz ovog vremena 😉

0 Comments